Offentlig upphandling

I de flesta länder är stat och kommun genom offentlig upphandling de största enskilda inköparna av varor och tjänster. Omfattningen av den offentliga upphandlingen varierar länder emellan bland annat beroende på den offentliga sektorns storlek. Bara i EU brukar den offentliga upphandlingsmarknaden uppskattas till att motsvara mellan 16 och 19 procent av unionens BNP. Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor och det finns därför stora möjligheter för företag som vill sälja till det offentliga, både inom EU och i andra länder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies