Företag om konkurrenskraft och globala värdekedjor

Handelspolitiken måste ständigt anpassas efter nya marknadsvillkor som påverkar europeiska företags möjlighet att konkurrera. Som myndighet är det därför viktigt att ha en tät kontakt med företag och inkludera företagens röster i det policyskapande arbetet.

Här kan du se intervjuer där företag ger sin syn på konkurrenskraft och globala värdekedjor. Filmerna visades första gången i samband med Kommerskollegiums seminarium i Bryssel i mars 2015. Temat för seminariet var Mind the gap – Business Reality vs Trade Policy.

ABBSEKABEricsson

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies