Biståndsinformation

Openaid.se

För att öka transparensen inom utvecklingssamarbetet finns openaid.se, en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd. Där kan allmänheten följa när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut och med vilka resultat.

Kommerskollegiums utvecklingssamarbete

De mest centrala dokumenten för Kommerskollegiums utvecklingssamarbete hittar du till höger. Om du vill ta del av kollegiets övriga dokumentation eller få detaljer om myndighetens biståndsarbete, kontakta gärna registrator för hjälp eller ta kontakt med någon på enheten för handelsbistånd.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies