Trade%20Academy.JPG

Trade Academy

Trade Academy är ett ettårigt utbildningsprogram på det handelspolitiska området, riktat till utvecklingsländer. Den första utbildningsomgången startade i september 2016 och samlar 24 deltagare från nio länder.

Målet med Trade Academy är att ge deltagarna ökade kunskaper och verktyg för att analysera och tillämpa handelspolitiska frågor i sitt dagliga arbete. Hållbarhets- och tjänstemannaperspektiven löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Målgruppen är framför allt tjänstemän från den offentliga sektorn, det vill säga ministerier och myndigheter, som arbetar med handelspolitiska frågor.

Kursen genomförs vid två kurstillfällen, båda förlagda i Stockholm. Mellan dessa arbetar deltagarna i sina hemländer med en uppgift med stöd av en mentor på kollegiet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies