Kollegiets stöd till Liberias WTO-anslutningsprocess

Kommerskollegium har sedan 2013 aktivt arbetat med att stödja Liberias ansträngningar att bli WTO-medlem. Stödet fokuserar på kapacitetsutveckling i handelsfrågor och handelspolitik och projektet, som helt finansieras av Sida, pågår till och med juli 2018. Som en stor del av stödet har myndigheten två medarbetare stationerade på handelsministeriet i Monrovia.

Anslutningsprocessen inleddes då Liberia ansökte om WTO-medlemskap år 2007. Ett första förhandlingsmöte hölls 2012, men processen tog ordentlig fart först när president Ellen Johnson-Sirleaf officiellt uttryckte fullt politiskt stöd till anslutningsprocessen. Liberia antogs som WTO-medlem i december 2015, under WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi.

Medlemskapet innebär att Kommerskollegiums fortsatta stöd kommer att fokusera på implementering av landets åtaganden.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies