Projekt.jpg

Aktuella biståndsinsatser

Inom Kommerskollegiums utvecklingssamarbete genomförs kapacitetshöjande insatser, som främst riktar sig till tjänstemän på ministerier och myndigheter i utvecklingsländer. Kommerskollegium kan med sin unika kompetens stödja en ökad kapacitet kring handelsrelaterade sakfrågor och regelverk, samt effektiva metoder och processer. Insatserna berör en rad olika handelsrelaterade ämnesområden som till exempel tekniska handelshinder (TBT), sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-åtgärder), handelsprocedurer och ursprungsregler.

Kommerskollegium bedriver sedan 2013 ett femårigt projekt för att stödja Liberias WTO-anslutning. Landet antogs som WTO-medlem i december 2015, under WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi. Projektet fokuserar nu på implementering av landets åtaganden.

Kommerskollegium samarbetar också med bland annat Ukraina, Makedonien och Zambia. Under 2016 startade ett årligt återkommande utbildningsprogram, Trade Academy, med fokus på handelspolitik.

Genom kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden bistår även Kommerskollegium exportörer från utvecklingsländer med information om det handelspolitiska regelverket.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies