euro_EUflagga.gif

Handel och ekonomisk hållbarhet

Att öppna marknaden för internationell handel resulterar i att ekonomin struktureras om och jobb, företag och hela branscher påverkas. Det leder ofta även till en förändrad inkomstfördelning som kan både minska och skapa eller förstärka ekonomiska klyftor både inom grupper, länder och regioner. På vilket sätt inkomsterna omfördelas beror på en rad omständigheter och varierar från fall till fall. Precis som för övriga hållbarhetsområden är effekterna på den ekonomiska hållbarheten och möjligheterna att ta tillvara på de ökade ekonomiska resurser som handel skapar beroende av övriga förutsättningar att ta tillvara på handels potential. Det vi säkert kan säga är att handel bidrar till att skapa större ekonomiska resurser och en ökad medelinkomst.

Handelns bidrag till att skapa ekonomisk tillväxt och genom teknikutveckling förbättra ett lands produktivitet och konkurrenskraft, bidrar även till att lyfta människor ur fattigdom. Precis som för övriga hållbarhetsområden så krävs kompletterande åtgärder för att handel ska bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling.

Kommerskollegium arbetar kontinuerligt med att belysa kopplingen mellan handel och ekonomisk hållbarhet. Detta bland annat genom att integrera ett utvecklingsperspektiv på vår verksamhet i enlighet med Sveriges politik för global utveckling (PGU) och genom att analysera handelns roll inom vissa fokusområden. Ett för tillfället prioriterat område inom ekonomisk hållbar utveckling är FN:s arbete inom ramen för Post-2015 med att ta fram globala hållbarhetsmål som ska ersätta millenniemålen. Handel utgör ett av de viktigaste verktygen för att finansiera och implementera dessa mål för en hållbar utveckling.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies