Bevaka utländska tekniska föreskrifter

Anmälningsproceduren kan vara till nytta även för myndigheter som vill se hur andra länder väljer att reglera en viss produkt eller e-tjänst. Via Europeiska kommissionen och via den så kallade Tris-databasen är det möjligt att söka efter och prenumerera på anmälda förslag inom ett särskilt produkt eller e-tjänsteområde. 

I samråd med myndigheter, branschorganisationer och företag försöker Kommerskollegium påverka utformningen av de anmälda förslagen från andra länder så att inte otillåtna handelshinder uppstår. Det är därför till Kommerskollegium din myndighet ska vända sig för att kommentera enskilda föreskriftsförslag. Det är dock inte Kommerskollegium, utan slutligen regeringen, som avgör vilka synpunkter som förmedlas till andra medlemsländer i anmälningsproceduren.

För synpunkter på utländska anmälningar kontakta oss på
e-post: 15...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies