Bevaka utländska tekniska föreskrifter

Anmälningsproceduren kan även vara till nytta även för myndigheter som vill se hur andra länder väljer att reglera en viss produkt eller e-tjänst. Via EU-kommissionens Tris-databas är det möjligt att söka efter och prenumerera på anmälda förslag inom ett särskilt produkt eller e-tjänsteområde. >

I samråd med myndigheter, branschorganisationer och företag försöker Kommerskollegium påverka utformningen av de anmälda förslagen från andra länder så att inte omotiverade handelshinder uppstår. Det är därför till Kommerskollegium din myndighet ska vända sig för att kommentera enskilda föreskriftsförslag. Det är dock inte Kommerskollegium, utan slutligen regeringen, som avgör vilka synpunkter som förmedlas till andra medlemsländer i anmälningsproceduren.

Läs mer om vilka typer av ärenden som anmäls av myndigheterna i Europa i Kommerskollegiums årsapport Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU.

Dokument

Kommerskollegiums årsrapport 2014: Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies