Tekniska föreskrifter

Enligt en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (2015/1535) måste EU-länderna, Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein anmäla nationella förslag till nya tekniska föreskrifter och e-tjänsteregler till Europeiska kommissionen.

Syftet med anmälningsproceduren är att upptäcka och förhindra otillåtna handelshinder genom utbyte av information. Det är därför möjligt för enskilda myndigheter att påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler som kan försvåra handeln länderna emellan, strida mot EU-rätten eller få andra negativa effekter. 

Läs mer om hur det går till att anmäla förslag till tekniska föreskrifter

Bevaka utländska tekniska föreskrifter

Läs mer om hur din myndighet kan bevaka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Årsrapport om anmälningar inom EU

Läs mer om vilka typer av ärenden som anmäls av myndigheterna i Europa i Kommerskollegiums årsrapport 2016 Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder – Anmälningsproceduren enligt direktiv (EU) 2015/1535

Utanför EU

En liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter finns även globalt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Kommerskollegium ansvarar för anmälningsproceduren och är också Sveriges så kallade upplysningscentral enligt WTO:s TBT-avtal (på engelska: Technical Barriers to Trade, TBT).

Läs mer om TBT-avtalet

För frågor om anmälningsproceduren kontakta:
15...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies