Tekniska föreskrifter

När nya nationella tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster tas fram inom EU ska de anmälas till Europeiska kommissionen. I Sverige skickar myndigheterna in sina anmälningar via Kommerskollegium.

Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Enskilda nationella myndigheter har därför möjlighet att påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster.

Alla EU-länder samt Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein är skyldiga att följa den speciella anmälningsproceduren som beskrivs i EU:s så kallade anmälningsdirektiv (2015/1535).

Anmäla nationella tekniska föreskrifter

Läs om hur det går till att anmäla förslag till tekniska föreskrifter

Bevaka utländska tekniska föreskrifter

Läs om hur din myndighet kan bevaka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Utanför EU

En liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter finns även globalt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Kommerskollegium ansvarar för anmälningsproceduren och är också Sveriges så kallade upplysningscentral enligt WTO:s TBT-avtal (på engelska: Technical Barriers to Trade, TBT).

Läs mer om TBT-avtalet

För frågor om anmälningsproceduren kontakta:
15...@kommers.se

Dokument

Blankett: Anmälan av tekniska föreskrifter

Anmälningsdirektivet: (EU) 2015/1535

Svensk förordning: Förordning om tekniska regler (1994:2029)

Kommerskollegiums årsrapport 2016 om anmälningarna inom EU: Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies