Tekniska föreskrifter

Enligt en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (2015/1535) måste nationella förslag till nya tekniska föreskrifter och e-tjänsteregler anmälas till Europeiska kommissionen.Tekniska föreskrifter är bindande regler för hur en vara ska utformas, märkas eller provas för att få säljas eller användas. E-tjänsteregler är bestämmelser som reglerar företag som tillhandahåller digitala tjänster. När EU-länderna, Norge, Island, Schweiz, Turkiet eller Liechtenstein föreslår nya nationella tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler måste länderna enligt anmälningsdirektivet anmäla förslagen till Europeiska kommissionen.

Syftet med anmälningsproceduren är att undvika omotiverade handelshinder genom utbyte av information. Det är därför möjligt för enskilda myndigheter att påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler som kan försvåra handeln länderna emellan, strida mot EU-rätten eller få andra negativa effekter. Anmäla svenska tekniska föreskrifter

Läs mer om hur det går till att anmäla förslag till tekniska föreskrifter

Bevaka utländska tekniska föreskrifter

Läs mer om hur din myndighet kan bevaka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Årsrapport om anmälningar inom EU

Läs mer om vilka typer av ärenden som anmäls av myndigheterna i Europa i Kommerskollegiums årsrapport Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU.

Utanför EU

En liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter finns även globalt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Kommerskollegium ansvarar för anmälningsproceduren och är också Sveriges så kallade upplysningscentral enligt WTO:s TBT-avtal (på engelska: Technical Barriers to Trade, TBT).

Läs mer om TBT-avtalet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies