Rapportera fysiska hinder för varuhandel

För att handeln med varor inom EU ska fungera så smidigt som möjligt måste alla EU:s medlemsländer anmäla fysiska hinder mot det fria varuflödet till den Europeiska kommissionen, enligt EU-förordning nr 2679/98. I Sverige har EU-förordningen kompletterats med en förordning om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (SFS 2014:1039).

Reparationsarbeten och demonstrationer ska rapporteras

De fysiska hinder som ska rapporteras är exempelvis större reparationsarbeten i trafikinfrastrukturen, blockader eller demonstrationer. EU:s medlemsländer måste också försöka mildra konsekvenserna av fysiska hinder som hindrar den fria handeln med varor.

Polisen, Tullverket och Kustbevakningen rapporterar i Sverige

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska informera Kommerskollegium om de får kännedom om fysiska hinder för den fria varurörligheten till och från Sverige. Dessa myndigheter ska även rapportera vilka åtgärder de vidtar för att undanröja hindret. Kommerskollegium vidarebefordrar sedan informationen till kommissionen som sprider den vidare till de andra EU-medlemsländerna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies