Arbetstagardirektivet.jpg

Kontaktpunkt och samordnare för Arbetstagardirektivet

Kommerskollegium är Sveriges kontaktpunkt enligt Arbetstagardirektivet (Direktivet om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare 2014/54). Det innebär att vi är kontaktpunkt för de andra medlemsstaterna och EU-kommissionen.

Kollegiet har också som uppdrag att samordna berörda svenska myndigheters uppgifter i fråga om att främja likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar.

Om din myndighet vill ha mer information om EU-medborgares och deras familjemedlemmars rättigheter så är ni välkomna att kontakta euhel...@kommers.se.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies