Påverka tekniska föreskrifter

Företag, branschorganisationer och andra intressenter kan påverka nationella förslag till tekniska föreskrifter och e-tjänsteregler. Alla förslag finns tillgängliga via en särskild databas, TRIS. Där kan man söka efter och prenumerera på förslag inom ett särskilt produkt eller e-tjänsteområde.   Databasen innehåller övergripande information,  översättningar av föreskriftsförslagen och andra tillhörande texter.

Påverka utländska förslag via Kommerskollegium

Kommerskollegium arbetar för att nationella tekniska föreskrifter och e-tjänsteregler inte ska skapa omotiverade handelshinder. Företag och branschorganisationer är välkomna att vända sig till Kommerskollegium  med synpunkter på andra länders regelförslag om dessa förslag kan medföra extrakostnader eller hindra handeln med varor eller e-tjänster. Det är dock inte Kommerskollegium, utan slutligen regeringen, som avgör vilka synpunkter som Sverige förmedlar till andra medlemsländer i anmälningsproceduren.

Om du har synpunkter på svenska förslag till tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler bör du kontakta myndigheten som ansvarar för förslaget.

Läs mer om vilka typer av ärenden som anmäls av myndigheterna i Europa i Kommerskollegiums årsrapport Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU.

Påverka utanför EU

Du kan även påverka förslag till tekniska föreskrifter som länder utanför EU anmält till Världshandelsorganisationen WTO enligt TBT-avtalet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies