Påverka tekniska föreskrifter

Företag, branschorganisationer och andra intressenter kan påverka nationella förslag till tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster. Alla förslag finns tillgängliga via en särskild databas, Tris. Där kan man söka efter och prenumerera på förslag inom ett särskilt produkt- eller e-tjänsteområde. Databasen innehåller bland annat översättningar av föreskriftsförslagen.

Påverka utländska förslag via Kommerskollegium

Kommerskollegium arbetar för att nationella tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster inte ska skapa omotiverade handelshinder. Företag och branschorganisationer är välkomna att vända sig till Kommerskollegium  med synpunkter på andra länders regelförslag om dessa förslag kan medföra extrakostnader eller hindra handeln med varor eller e-tjänster.

Det är dock inte Kommerskollegium, utan slutligen regeringen, som avgör vilka synpunkter som Sverige förmedlar till andra medlemsländer i anmälningsproceduren.

Kontakta oss gärna via mejl: 15...@kommers.se

Påverka svenska förslag till tekniska föreskrifter

Om du har synpunkter på svenska förslag till tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster bör du kontakta myndigheten som ansvarar för förslaget.

Vad är det som anmäls?

Läs vilka typer av ärenden som anmäls av myndigheterna i Europa i Kommerskollegiums årsrapport Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder (högerspalten)

Påverka utanför EU

Du kan även påverka förslag till tekniska föreskrifter som länder utanför EU anmält till Världshandelsorganisationen WTO enligt TBT-avtalet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies