Tekniska föreskrifter går på remiss i EU

När EU:s medlemsländer tar fram nya nationella tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster ska de anmälas till Europeiska kommissionen. I Sverige skickar departement och myndigheter in sina anmälningar via Kommerskollegium.

Ska förebygga otillåtna handelshinder

Denna anmälningsprocedur är ett slags remissförfarande som ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Övriga medlemsländer och andra intressenter har möjlighet att reagera och påverka utformningen av regelförslagen.

Alla EU-länder samt Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein är skyldiga att följa anmälningsproceduren som beskrivs i EU:s anmälningsdirektiv (EU) 2015/1535.

Alla får lämna synpunkter på förslagen

Företag, intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner kan följa aktuella anmälningar i EU-kommissionens öppna databas, Tris. Det går även att lämna kommentarer direkt till EU-kommissionen. 

Gå till Tris-databasen

Läs om hur ditt företag kan bevaka och påverka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Utanför EU

En liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter finns även globalt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Det är EU-kommissionen som behandlar anmälningarna från EU-länderna och Kommerskollegium har ansvar för att skicka in svenska regelförslag som bedöms ha väsentlig påverkan på världshandeln. Kommerskollegium är också Sveriges så kallade upplysningscentral enligt WTO:s TBT-avtal (på engelska: Technical Barriers to Trade, TBT).

Läs mer om  TBT-avtalet

Frågor om anmälningsproceduren? Kontakta oss gärna:
kommersk...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies