Ta hjälp av Solvit

Om du som företag upplever att myndigheter hindrar den fria rörligheten eller särbehandlar ditt företag för att det är utländskt - anmäl problemet till Solvit. Solvits uppgift är att lösa hinder för den grundläggande rättigheten till fri rörlighet inom EU samt i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Några exempel på problem med myndigheter som Solvit hanterar:

Svårighet att

- få ut offentlig data

- registrera toppdomännamn

- använda en myndighets e-tjänst

 

Oberättigade krav på

- intyg och dokumentation på produkter

- kontrolldokument i transportfordon

- ytterligare registrering

- specifik märkning på produkter

- momsbetalning

- tester av redan godkända produkter

- språkkunskaper för att utföra en tjänst

Läs mer om hur du  förbereder din anmälan

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies