Hamrelius-01_webb.jpg

Ärende: Svensk-dansk strid om bokmoms


Året var 2002 och i Sverige hade bokmomsen sänkts från 25 till 6 procent. Gudmund Hamrelius i Malmö var en av många bokhandlare som var glada åt att kunna sänka priserna på böcker.

Men det visade sig inte bli så lätt för Gudmund Hamrelius. De danska bokförlagen vägrade att leverera böcker till Hamrelius Bokhandel så länge han inte höll sig till de danska riktpriserna. Skillnaden i moms mellan Sverige och Danmark gjorde nämligen att priserna på danska böcker hos Hamrelius blev 20 procent billigare än i Danmark.

- De danska bokförläggarna ville att jag skulle skriva på ett avtal där jag lovade att gå efter de danska priserna, som var fasta på den tiden. Men jag insisterade på att få bestämma själv, berättar Gudmund Hamrelius.

Gudmund Hamrelius skrev inte på något avtal. Det fick till följd att han bojkottades av de danska bokförläggarna. Inga danska böcker levererades. Då tog media upp konflikten: Sänkt svensk bokmoms skrämmer danska bokhandlare, skrev Sydsvenskan i början av året.

- Men så ringde telefonen. Det var på midsommarafton och det var handelsministern Leif Pagrotsky som ringde, minns Gudmund Hamrelius.

- Han måste ha läst i tidningen om problemen. Han frågade hur det gick för mig. Det går inte alls, svarade jag. Då sade han att han skulle försöka hjälpa mig.

Sveriges Solvitcenter på Kommerskollegium blev inkopplat på fallet. Där gjorde juristerna bedömningen att de danska bokförläggarnas vägran att leverera böcker stred mot den grundläggande principen om fri handel på EU:s inre marknad. Efter att ha diskuterat med det svenska Konkurrensverket skickade Solvit ärendet och sin rättsliga analys till den danska myndigheten för konkurrensfrågor, Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet tog upp frågan till prövning och i september 2003 sade myndigheten sitt. De danska bokförläggarna fick inte lov att fortsätta sin bojkott mot bokhandlare som vägrade rätta sig efter de danska fasta priserna. Gudmund Hamrelius fick bestämma själv. Och DN satte punkt för striden med rubriken Dansk-svenskt bråk om bokpriser över.

Fotnot

Handelsministern behöver inte engagera sig för att få Solvit att ta tag i ett ärende. Det räcker med att anmäla sitt problem på webben: www.solvit.eu

Foto: Anders Hansson

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2014

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies