Om ditt ärende inte passar hos Solvit

Det kan hända att du stöter på hinder eller frågeställningar om den fria rörligheten inom EU som av olika skäl inte kan hanteras av Solvit. Då finns det flera alternativa nätverk som kanske kan hjälpa dig. Några av dessa är:

Ditt Europa (Your Europe)

Ett nätverk i Europeiska Kommissionens regi med praktisk information för företag och privatpersoner om rättigheter och möjligheter på EU:s inre marknad. Gå till webbplatsen

Ditt Europa - Rådgivning (Your Europe Advice)

En kostnadsfri rådgivningstjänst för EU-medborgare som drivs av Europeiska kommissionen. Juridiska experter svarar på konkreta frågor från allmänheten och ger personlig rådgivning om vilka rättigheter som finns enligt EU-lagstiftningen. Gå till webbplatsen

Europa Direkt

Ett informationsnätverk som drivs av Europeiska kommissionen i samarbete med regionala och lokala partners. Till Europa Direkt kan företag och privatpersoner vända sig med frågor och synpunkter om EU. Gå till webbplatsen

Konsument Europa

Rådgivning om rättigheter och skyldigheter för konsumenter på den inre marknaden. Gå till webbplatsen

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område - e-juridikportalen

Information om hur civilrätt och delar av offentlig rätt är uppbyggd i andra medlemsstater när det gäller privaträttsliga regler, till exempel om äktenskapsskillnad, verkställighet av domstolsavgörande och alternativa system för tvistlösning. Gå till webbplatsen

Fin-Net

Ett nätverk som syftar till att underlätta lösningar av tvister med näringsidkare i andra EU-medlemsstater i samband med gränsöverskridande köp av finansiella tjänster. Gå till webbplatsen

Enterprise Europe Network

Ett nätverk vars viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag när det gäller information om EU-lagstiftning och möjligheter till finansiering. Gå till webbplatsen

Eures

Ett informations- och rådgivningsnätverk för arbetstagare och arbetsgivare om arbete, rekrytering och utbildningsmöjligheter i Europa. I nätverket deltar offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Gå till webbplatsen

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies