therese2_445_218.jpg

Kontaktpunkten för varor bistår företag med information

Vill du och ditt företag sälja varor till Sverige och ni är osäkra på vilka regler som gäller för en viss produkt? Då kan ni vända er till kontaktpunkten för varor på Kommerskollegium.

Inom EU ska du kunna handla fritt över gränserna. Men i vissa fall får myndigheter kräva att nationella varuregler följs.

För dig och ditt företag innebär det att en vara som lagligen säljs i ett medlemsland ska få säljas i andra medlemsländer utan vidare anpassningar eller provningar. Från början av 2020 (troligen april) har företag möjlighet att upprätta en frivillig försäkran om att varan lagligen har tillverkats och saluförts i ett EU-land för att kunna utnyttja principen om ömsesidigt erkännande. Det följer av EU:s nya varuförordning som förtydligar reglerna för den fria rörligheten för varor.

Den svenska kontaktpunkten för varor bistår företag med information om tillämpliga svenska regler för din specifika vara. Vi gör det genom att kontakta ansvarig myndighet och förmedla informationen till dig och ditt företag, inom 15 arbetsdagar. Om du själv vill se vilken myndighet som är ansvarig för ett varuområde, kan du få vägledning från Marknadskontrollrådets webbplats. Om du inte hittar din vara i Marknadskontrollrådets lista, kan du söka vägledning i Kommerskollegiums kompletterande lista.

Behöver du och ditt företag information om andra medlemsländers regler för en specifik vara hittar ni information om andra medlemsländers kontaktpunkter på  Europeiska kommissionens webbplats.

Om en myndighet har fattat ett beslut som kan strida mot EU-rättens regler om fri rörlighet för varor kan ditt ärende istället hanteras av  Solvitcentret på Kommerskollegium.

Kontakta oss

Om du vill veta vilka regler som gäller för en specifik vara eller om du vill veta mer om principen om ömsesidigt erkännande är du välkommen att kontakta oss:

E-post: pc...@kommers.se

Telefon: 08–690 48 00 (växel, fråga efter kontaktpunkten för varor)

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies