Du som köper tjänster

För att se till att köparen av en tjänst har möjlighet att bedöma tjänstens kvalitet, ställer tjänstelagen vissa krav på tjänsteleverantören. Det handlar om att leverantören måste förse köparen med information om kontaktuppgifter, pris, villkor, hur en tvist kan lösas och beskrivning av vad tjänsten består av. Klagomål ska hanteras snabbt och det är förbjudet att diskriminera en köpare på grund av nationalitet eller bosättningsort.

Konsumenter som köper tjänster

Konsument Europa ger information till privatpersoner som köper tjänster av utländska leverantörer. Gå till Konsument Europa här.

Företag som köper tjänster

För företag som köper tjänster av ett annat företag inom EU, finns information om

Om du fortfarande behöver hjälp kan Kommerskollegium hjälpa till. Kontakta oss på tel: 08-690 48 80 eller via e-post: services...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies