Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

För att underlätta för företag som säljer tjänster inom EU, har varje EU-land byggt upp en eller flera kontaktpunkter som ingår i det europeiska nätverket EUGO.

Här kan man

• hitta information om vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU-länderna

• komma i kontakt med myndigheten som ansvarar för en viss tjänsteverksamhet

• hitta blanketter för ansökningar och andra formaliteter

• hitta information om rådgivande organisationer i respektive land

• hitta information om tvistlösning.

Ett ställe för alla myndighetskontakter

Kontaktpunkten för tjänster ska vara det enda ställe en företagare behöver besöka för att ansöka om nödvändiga tillstånd för att sälja tjänster i ett annat EU-land. Flera kontaktpunkter erbjuder elektroniska ansökningsförfaranden och det kan i vissa fall även vara möjligt att registrera företag där.

Alla EU-länder är skyldiga att bygga upp en nationell kontaktpunkt för tjänster enligt tjänstedirektivet. Alla länder har etablerat kontaktpunkter och majoriteten av dem har information på ett annat språk än det egna.

Den svenska kontaktpunkten

I Sverige är det Tillväxtverket, Kommerskollegium och Konsumentverket som ansvarar för olika delar av kontaktpunkten för tjänster.

Den huvudsakliga kontaktpunkten består av en webbfunktion som är inbyggd i företagarsajten, www.verksamt.se. Denna webbplats drivs av Tillväxtverket i samarbete med Bolagsverket och Skatteverket.

Konsumentverkets fristående enhet Konsument Europa lämnar via sin webbplats information till tjänstemottagare som är konsumenter.

Helpdesk för specifika frågor om tjänstedirektivet

Kommerskollegium är ansvarig för en helpdesk som kompletterar webbplatsen. Här kan du få svar på frågor om tjänstedirektivet.

Du når helpdesken på tel. 08-690 48 80 eller via e-post: services...@kommers.se.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies