vagtull1.jpg

Förlikningsorgan - europeiska systemet för elektroniska vägtullar

Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS) har utarbetats för att skapa en gemensam marknad där en väganvändare ska kunna betala alla sina vägavgifter inom EU genom en enda fordonsutrustning och ett enda avtal.

I Sverige förmedlas betalningen sedan via ett företag (betalningsförmedlare) till Trafikverket (avgiftsupptagare). En betalningsförmedlare erbjuder sina betaltjänster till väganvändare i hela EU.

Kommerskollegium är förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullar i tvister mellan en avgiftsupptagaren och en betalningsförmedlare som förhandlar eller har tecknat avtal om tillgång till ett vägtullsområde.

Detta innebär att om avgiftsupptagaren och betalningsförmedlaren inte kommer överens om avtalsvillkoren, efter eller under förhandling, kan en eller båda parter utse Kommerskollegium som medlare.

Begäran om medling

En begäran om medling ska innehålla följande:

  • Fullständiga kontaktuppgifter för part och eventuellt ombud, inklusive namn, adress, epost och telefonnummer.
  • Avtalet som tvisten baserar sig på.
  • Sammanfattning av tvisten.

Begäran skickas via post eller e-post till:

Kommerskollegium
Box 6803
11386 Stockholm
regist...@kommers.se

Kontakt

Vid frågor, kontakta registraturen:
E-post: regist...@kommers.se
Tel: 08-690 48 04

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies