Utan--personnummer.jpg

Utan personnummer i Sverige

This information is also available in English. Go to the English webpage

EU-medborgare som vill stanna i Sverige längre än tre månader behöver, enligt EU-reglerna, antingen arbeta, söka arbete eller ha tillräckligt mycket pengar för att försörja sig samt ha en heltäckande sjukförsäkring. I vissa EU-länder måste man registrera sig, men inte i Sverige.

En EU-medborgare som flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer ska normalt vara folkbokförd här. Att vara folkbokförd i Sverige innebär att man får ett personnummer. För att bli folkbokförd i Sverige måste man anmäla sig genom ett besök på Skatteverkets servicekontor. Men det är alltså möjligt att ha rätt att uppehålla sig i Sverige utan att vara folkbokförd och ha ett personnummer.

Hjälp att lösa problem utan personnummer

Personer som bor i Sverige utan ett personnummer stöter ofta på problem. Här är en lista med situationer där personnummer kan efterfrågas och förslag på hur situationen kan lösas.

Öppna bankkonto

De flesta banker har en skyldighet att låta personer öppna ett bankkonto, om det inte finns särskilda skäl mot det, enligt lagen om insättningsgaranti 11§d.

Söka arbete

EU-medborgare har rätt att söka arbete i Sverige. På Arbetsförmedlingens webbplats finns platsbanken med lediga jobb och möjlighet finns att lägga in sitt CV. Man kan också kontakta Arbetsförmedlingen för mer information och råd. EU-medborgare har också rätt att registrera sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det innebär bland annat att man gör upp en planering för sitt arbetssökande ihop med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen beställer för detta syfte ett samordningsnummer från Skatteverket.

Arbeta i Sverige

Om du som EU-medborgare inte är folkbokförd men är i Sverige i sex månader eller längre och arbetar hela eller delar av perioden ska du göra en ansökan till Skatteverket om preliminär A-skatt. I samband med att du skatteregistreras tilldelar Skatteverket ett samordningsnummer för dig om du inte redan har ett nummer.

Lära sig svenska

Utbildningen Svenska för invandrare (SFI) anordnas av kommunerna. Den som är bosatt i Sverige har rätt att läsa SFI (skollagen 20 kapitlet 31 §). Enligt skollagen räknas inte bara den som är folkbokförd som bosatt, utan också den som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten (29 kapitlet 2 §). Det har till exempel EU-medborgare som bor i Sverige och har uppehållsrätt.

Sätta barnen i skolan

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt (skollagen 7 kapitlet 2 §). Barn som inte är folkbokförda, men har uppehållsrätt i Sverige, omfattas inte av skolplikten. Däremot har de rätt till utbildning (skollagen 29 kapitlet 2 § och 3 §).

Registrera bilen

Personer som saknar personnummer kan ansöka om samordningsnummer i samband med att de ansöker om ursprungskontroll för bilen hos Transportstyrelsen. Gå till Transportstyrelsens blankett för ansökan om ursprungskontroll.  En tydlig kopia på ett giltigt pass eller nationellt ID-kort (utfärdat av passmyndighet) ska bifogas ansökan.

Sjukvård vid tillfällig vistelse i Sverige

EU-medborgare ska använda sitt Europeiska sjukförsäkringskort. Då betalar hemlandet räkningen.

Sjukvård vid bosättning i Sverige

En EU-medborgare utan personnummer kan hänvisa till hälso- och sjukvårdslagen (8 kapitlet 2 §). Enligt den ska landstinget erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som enligt EU:s regler har rätt till vårdförmåner i Sverige. Du kan ansöka om ett "Intyg om rätt till vård", blankettnummer FK5435, hos Försäkringskassan. När du behöver vård visar du sedan upp intyget för vårdgivaren.

Registrera sig för socialförsäkring i Sverige

...EU-medborgare med barn
EU-medborgare med barn kan ha rätt till barnbidrag. Därför är det bra att registrera sig på Försäkringskassan.

...utan barn
EU-medborgare som vill ansöka om ersättning, intyg eller EU-kort gör det på blanketter som finns på Försäkringskassan. Man behöver inte registrera sig i förväg för att ansöka om de här förmånerna. I samband med ansökan om en specifik ersättning eller intyg blir man automatiskt registrerad hos Försäkringskassan.

Problem med rätten till fri rörlighet?
Kontakta Solvit!

Om du har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit.

Mer hjälp

Ditt Europa
EU-kommissionens webbplats med hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

Solvit
Nätverket som kostnadsfritt löser problem för EU-medborgare

Migrationsverkets webbplats
För dig som är nyinflyttad i Sverige

Working in Sweden
Svenska institutets webbplats för dig som vill arbeta i Sverige

Eures
EU:s portal för arbetssökande

Konsument Europa
Information och råd när du handlar inom EU

Europeiska e-juridikportalen
Lagstiftning om tvister mellan privatpersoner

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies