Svenska-medborgare-EU.jpg

Svenska medborgare i EU

Precis som EU-medborgare som vill stanna i Sverige, måste svenska medborgare som befinner sig i andra EU-länder mer än tre månader antingen arbeta, söka arbete eller ha tillräckligt mycket pengar för att försörja dig och en heltäckande sjukförsäkring. Det kan också finnas krav på att du ska registrera dig efter tre månader. Information om kraven i varje land finns på EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Inom EU är diskriminering på grund av nationalitet förbjuden. Det innebär att du har rätt att behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb och skolgång.

Arbeta

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du använda dig av EU:s portal för arbetssökande, Eures. EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i andra EU-länder.

Få kompetens erkänd

En svensk medborgare som vill arbeta inom ett yrke i ett EU land kan fritt göra det så länge yrket inte är reglerat i lagar eller förordningar - ett så kallat reglerat yrke. Olika regler gäller beroende på om man flyttar till landet eller bara ska arbeta där tillfälligt.

För information om ditt yrke är reglerat och vilken myndighet du i så fall ska kontakta, gå till EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Omfattas av socialförsäkringen

Om du arbetar eller är bosatt i ett annat EU-land ska du som huvudregel vara socialförsäkrad i det landet. Du måste själv se till att du verkligen är försäkrad även efter flytten till det nya landet. Läs mer på EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Utstationerad?

En arbetstagare, utsänd av ett svenskt företag för att arbeta i ett annat EU-land kortare än två år, är antagligen utstationerad. Då gäller andra regler än om man har flyttat till landet för att arbeta hos en inhemsk arbetsgivare. Att vara utstationerad innebär att man är socialförsäkrad i sitt hemland. Då har man rätt till vård i utstationeringslandet, men vården betalas av hemlandet. För mer information om hur man vet om man är utstationerad, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Starta företag

Funderar du på att starta företag i ett annat EU-land? Hitta information på Ditt Europa. Information om tjänsteregler i de olika EU-länderna finns på kontaktpunkten för tjänster. Motsvarande finns också för varor - kontaktunkten för varor.

Rösta

Svenska medborgare som bor utomlands kan rösta i det svenska EU-valet om de har varit folkbokförda i Sverige. Men svenska medborgare som bor i ett annat EU-land kan också anmäla sig till röstlängden för EU-valet i det landet. De får då inte rösta i Sverige.

Pension

Du ska ansöka om pension i det land där du bor. Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du arbetade senast. Läs mer på EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Planerad vård

Om du är bosatt i Sverige och vill resa till ett annat EU-land för planerad vård, ska du kontakta Försäkringskassan.

Information om familjefrågor

För frågor som rör skilsmässor och vårdnadsfrågor inom EU finns mer information på Ditt Europa.

Stöter du på problem?

Vänd dig till Solvit!

Om du har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit.

Mer information

Ditt Europa
EU-kommissionens webbplats med hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

Solvit
Nätverket som kostnadsfritt löser problem för EU-medborgare

Eures
EU:s portal för arbetssökande

Konsument Europa
Information och råd när du handlar inom EU

Europeiska e-juridikportalen
Lagstiftning om tvister mellan privatpersoner

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies