Arbeta-i-se.jpg

EU-medborgare i Sverige

This information is also available in English. Go to the English webpage 

  • Övergripande information om vilka myndigheter en EU-medborgare kan behöva kontakta finns på Migrationsverkets webbplats.
  • Information om att arbeta i Sverige på Work in Sweden (Svenska institutet) 

I vissa EU-länder måste man registrera sig efter tre månader, men inte i Sverige.

EU-medborgare behöver inte arbetstillstånd

EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

Få kompetens erkänd...

En EU-medborgare som vill arbeta inom ett yrke i Sverige kan fritt göra det så länge yrket inte är reglerat i lagar eller förordningar - ett så kallat reglerat yrke. Olika regler gäller beroende på om man flyttar till Sverige eller bara ska arbeta här tillfälligt.

...etablera sig i Sverige

En EU-medborgare som flyttar till Sverige för att arbeta inom ett yrke som är reglerat måste ansöka om erkännande hos den ansvariga myndigheten.

...tillfälligt arbeta i Sverige

En EU-medborgare som vill arbeta tillfälligt inom ett reglerat yrke i Sverige behöver inte ansöka om erkännande av sina kvalifikationer. Det är då tillåtet att använda yrkestiteln från hemlandet. Om yrket inte är reglerat i hemlandet måste man dock kunna styrka två års yrkeserfarenhet.

För mer information kontakta Universitets- och högskolerådet

Rättigheter som arbetstagare

Den som börjar arbeta i Sverige kan bli medlem i ett fackförbund. De flesta svenska arbetsplatser omfattas av kollektivavtal som är slutna mellan fackförbund och arbetsgivare. De reglerar löner och arbetsförhållanden. Ta reda på vilket fackförbund din yrkesgrupp tillhör.

Utstationerad?

En arbetstagare utsänd av ett företag från ett annat EU-land för att arbeta i Sverige, kortare än två år, är antagligen utstationerad. Att vara utstationerad innebär att man är socialförsäkrad i sitt hemland. Då har man rätt till vård i utstationeringslandet, men vården betalas av hemlandet. För mer information om hur man vet om man är utstationerad, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer om vilken socialförsäkring som gäller för familjemedlemmar som följer med en utstationerad arbetstagare på Ditt Europas webbplats

Pension

Man ansöker om pension i det land där man bor. Om man aldrig har arbetat i det land som man för närvarande bor i, ska man ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där man arbetade senast.

Planerad vård

En EU-medborgare som är bosatt i ett annat EU-land och vill resa till Sverige för planerad vård, kan vända sig till Socialstyrelsen för att få mer information.

Hämta ut försändelser på posten

Hämta paket på posten – det krävs pass eller ett nationellt ID-kort för att legitimera sig.

Problem med rätten till fri rörlighet?
Kontakta Solvit!

Om du har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit.

Mer hjälp

Ditt Europa
EU-kommissionens webbplats med hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

Solvit
Nätverket som kostnadsfritt löser problem för EU-medborgare

Migrationsverkets webbplats
För dig som är nyinflyttad i Sverige

Work in Sweden
Svenska institutets webbplats för dig som vill arbeta i Sverige

Eures
EU:s portal för arbetssökande

Konsument Europa
Information och råd när du handlar inom EU

Europeiska e-juridikportalen
Lagstiftning om tvister mellan privatpersoner

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies