For-EU-medborgare.jpg

För EU-medborgare

This information is also available in English. Go to the English webpage

Egen försörjning och sjukförsäkring efter tre månader

En EU-medborgare har uppehållsrätt i ett annat EU-land längre än tre månader om han eller hon:

  • arbetar eller
  • söker arbete eller
  • har tillräckligt mycket pengar för att försörja sig samt en heltäckande sjukförsäkring.

Efter att ha varit lagligen i ett EU-land i fem år kan EU-medborgare ansöka om permanent uppehållsrätt där.

EES och Schweiz

Även medborgare från EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein omfattas av EU:s regler om uppehållsrätt. För schweiziska medborgare gäller att de behöver ansöka om uppehållstillstånd.

Familjemedlemmar och varaktigt bosatta

Om en EU- eller EES-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU, omfattas familjemedlemmarna också av reglerna om uppehållsrätt. De måste dock ansöka om ett uppehållskort.

Medborgare från länder utanför EU som fått status som varaktigt bosatta i ett EU-land har rätt att bosätta sig i ett annat EU-land om de kan försörja sig och har en heltäckande sjukförsäkring. De måste dock ansöka om uppehållstillstånd senast tre månader efter inresan.

Samma behandling som landets egna medborgare

Inom EU är all diskriminering på grund av nationalitet förbjuden. Det innebär att EU-medborgare, EES-medborgare, schweiziska medborgare, EU-medborgares familjemedlemmar som kommer från länder utanför EU samt personer som fått status som varaktigt bosatta ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, till exempel när det gäller jobb och skolgång.

Särskilt när det gäller anställning

Alla EU-medborgare har rätt ta anställning i ett annat EU-land, i enlighet med de regler och villkor som gäller i det landet. EU-medborgaren ska då få samma behandling som landets egna arbetstagare när det gäller anställnings- och arbetsvillkor, som till exempel lön. EU-medborgaren ska också få samma sociala och skattemässiga förmåner som landets egna medborgare, och samma rättigheter och förmåner när det gäller bostadsfrågor.

Detta finns undantag från den fria rörligheten för arbetstagare. Till exempel får särskilda språkkrav krävas för vissa tjänster, och EU-länderna får reservera vissa befattningar inom den offentliga sektorn till landets egna medborgare.

Läs mer om fri rörlighet för EU-medborgare på EU-kommissionens webbplats.

Problem med rätten till fri rörlighet?
Kontakta Solvit!

Myndigheten Kommerskollegium hjälper EU-medborgare att lösa problem som har uppstått därför att en myndighet inte har tillämpat EU-lagstiftningen på rätt sätt. Om du har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit.

Mer hjälp

Ditt Europa
EU-kommissionens webbplats med hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

Solvit
Nätverket som kostnadsfritt löser problem för EU-medborgare

Eures
EU:s portal för arbetssökande

Konsument Europa
Information och råd när du handlar inom EU

Europeiska e-juridikportalen
Lagstiftning om tvister mellan privatpersoner

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies