Vem svarar på vad som gäller?

Här är en lista över områden och var du kan hitta mer info hos ansvarig myndighet i Sverige.

Observera att denna lista endast är en övergripande lista för att snabbt hitta till rätt, aktuell myndighets webbsida. Det finns en rad andra förändringar. Därför är det viktigt att varje företag mycket noga går igenom vad som kan gälla för den egna verksamheten.

Använd gärna också Kommerskollegiums frågeunderlag i dina förberedelser.

Vilken myndighet kan svara på vad som gäller?
Ämne Myndighet
Ackrediteringsorgan och anmälda organ

Swedac

Animaliska livsmedel (t.ex. kött, ägg, fisk) Livsmedelsverket

Bosättningskrav på styrelseledamöter i
aktiebolag och ekonomiska föreningar samt revisorer

Bolagsverket
Certifiering Swedac
Djur och djurprodukter Jordbruksverket
Ekologiska produkter, export och import

Livsmedelsverket

Jordbruksverket

Elektrikers yrkeskvalifikationer och elinstallationsföretag från Storbritannien

Elsäkerhetsverket

Filialer – regler utanför EU:s inre marknad Bolagsverket
Finansiella tjänster och finansiella företag Finansinspektionen
Fröer och utsäde  Jordbruksverket
Handel med utsläppsrätter Energimyndigheten
Hälso- och sjukvård - yrkeslegitimationer Socialstyrelsen
Importör av kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien Kemikalieinspektionen
Importör eller användare av kemikalier som omfattas av Reach-förordningen Kemikalieinspektionen
Körkortsområdet inklusive yrkestrafik Transportstyrelsen
Leksaker

Kemikalieinspektionen

Luftfart

Transportstyrelsen

Läkemedel Läkemedelsverket
Medicinsktekniska produkter Läkemedelsverket
Moms på handel med varor Skatteverket
Moms på handel med tjänster Skatteverket
Moms - registrering och återbetalning av moms Skatteverket
Parallellimport Patent- och registreringsverket
Patent och immaterialrätt Patent- och registreringsverket
Pension Pensionsmyndigheten
Punktskatter Skatteverket
Sjukvård Försäkringskassan
Socialförsäkring Försäkringskassan
Studier och Erasmus Universitets- och högskolerådet
Studiestöd CSN
Trä och träprodukter Jordbruksverket
Träemballage (förpackningsmaterial) Jordbruksverket
Tulldeklarationer, tullbetalningar, tillstånd, införsel och utförselrestriktioner, förhandsanmäla transporter, varor Tullverket
Tullkvoter och licenser för jordbruksprodukter och livsmedel Jordbruksverket
Typgodkännande av fordon samt tillbehör, reservdelar, drivmedel Transportstyrelsen
Uppehållstillstånd Migrationsverket
Varumärke och immaterialrätt Patent- och registreringsverket
Vegetabiliska livsmedel Livsmedelsverket
Växter, inklusive frukt och grönsaker Jordbruksverket
Överföring av personuppgifter utanför EU Datainspektionen

Listan kan komma att uppdateras.

Här är länken till den brittiska regeringens information om vad som gäller för företag och personer i Storbritannien

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies