Uppskjuten brexit – vad gäller nu?

31 oktober har passerats och Storbritannien är fortfarande kvar i EU. Vad har hänt? Henrik Isakson, Kommerskollegiums brexitsamordnare:

­– Storbritannien har fått förlängd tid för att det brittiska parlamentet ska hinna rösta om och anta avtalet mellan EU och Storbritanniens regering. Senast 31 januari 2020 ska britterna ha lämnat EU med de övergångsregler som EU och Storbritannien kommit överens om i avtalet. Först därefter kan förhandlingar inledas om ett framtida frihandelsavtal.

Är risken för en hård brexit över?

– Den omedelbara risken verkar liten. Men vad som händer om ett nytt frihandelsavtal inte finns på plats när övergångsperioden är över vid årsskiftet 2020/2021 vet vi inte. Det kan ju bli förlängning, men det finns också risk för en hård brexit. Det beror på vem som styr Storbritannien då. Enligt vår erfarenhet tar det tid att förhandla frihandelsavtal.

Vad innebär övergångsperioden för företag?

– Det blir inga förändringar jämfört med idag. Det som förändras är att Storbritannien förlorar rätten att vara med och fatta beslut i EU.

Råd till företag?

– Företag måste fortfarande göra sina förberedelser för allt som har med tullhantering att göra. Oavsett vilken typ av frihandelsavtal det blir i framtiden kommer Storbritannien att vara utanför EU och då krävs det att företagen är organiserade för att hantera handelsprocedurerna i handeln med britterna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies