Kommerskollegiums rapporter med anknytning till brexit

Kommerskollegium har gjort flera utredningar om olika aspekter av brexit. Du finner dem här:

Efter brexit – analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar (april 2018)

Sammanfattning (97 sidor)
Hela utredningen (366 sidor)
Brief summary in English (3 sidor)

Kommerskollegiums gd Anna Stellinger kommenterar rapporten

Kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien. Utredningen analyserar både specifika sektorer och flera viktiga horisontella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.

Brexit – alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien (feb 2017)

Ladda ner rapporten (177 sidor)

Kommerskollegium utreder fyra alternativ för hur tull- och handelsprocedurer och fyra alternativ för hur tjänstehandeln skulle kunna hanteras i framtiden. De fyra alternativen utgår från EU:s avtal med Norge, frihandelsavtal, WTO-regler och EU:s tullunion med Turkiet.

Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EU – en analys av förslagen (okt 2018)

Ladda ner rapporten (25 sidor)

Storbrittaniens utgångsposition inför förhandlingarna om relationerna med EU efter Storbritanniens utträde analyseras av Kommerskollegium utifrån verksamhetsområdena internationell handel och EU:s inre marknad.

Finansiella tjänster och brexit (juni 2018)

Ladda ner rapporten (49 sidor)
Engelsk sammanfattning (7 sidor)

Utredningen identifierar hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies