Hög tid förbereda inför brexit

- Det är hög tid för alla företag att börja förbereda sig för brexit. Den uppmaningen kommer från Kommerskollegiums Anneli Wengelin som utrett alternativen efter brexit.

- Oavsett hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien går kommer det bli stora försämringar för alla som direkt och indirekt handlar och gör affärer med Storbritannien.

Vad kan då ett företag göra redan nu, Anneli Wengelin?

  • Gå igenom alla företagets affärer och strategier för Storbritannien. Ta även med insatsvaror med brittiskt ursprung som företaget köper via grossist i ett annat EU-land.
  • Se över ingångna avtal mellan kund och leverantör. Hur påverkas avtalen när förutsättningarna ändras?
  • Kartlägg företagets godsflöden. Var tas varorna in och var förs de ut? Behövs utökad lagerhållning?
  • Fundera över hur ditt företags varor uppfyller eventuella krav på ursprung för att få tullfrihet.
  • Öka den interna kunskapen om vad brexit innebär.
  • Ta reda på hur regelverket ser ut för handel med din vara eller tjänst utanför EU. Fråga Tullverket och andra berörda myndigheter vad som gäller.
  • Planera för att handeln med Storbritannien kommer att kunna ta mer administrativa resurser i anspråk.

- Vi vet ju ännu inte exakt vad som kommer att hända. Det vi vet är att det kommer bli ökat krångel, att det blir sämre förutsägbarhet i godsflödet och att det kommer att ta mer tid och kosta mer pengar för att exportera och importera varor. Det kan komma att krävas olika typer av tillstånd som företag måste söka i god tid.

 - Framförallt kommer det att bli en lång tid av osäkerhet, först med en övergångsperiod efter brexit medan villkoren för det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien förhandlas fram. Så för företag gäller det att följa med i vad som händer.

Mejla gärna frågor till Anneli Wengelin.

 Mer om brexit

 

 

Mer info

Följ med vad som händer med brexit. Här på Kommerskollegiums webb har vi samlat all vår info om brexit som vi har idag.

Brexitsidan

Rapport

Alternativen efter brexit

Läs kollegiets senaste utredning om vad det finns för alternativ för tull- och handelsprocedurer och för handeln med tjänster mellan Sverige och GBR.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies