Handel som omfattas av regler för hälsoskydd

Om det inte finns ett godkänt utträdesavtal när Storbritannien lämnar EU kommer Storbritannien att räknas som ett land utanför EU (tredje land). Det innebär att om du som privatperson eller företag efter detta datum importerar livsmedel, foder, levande djur eller djurprodukter, animaliska biprodukter, avelsmaterial, växter eller växtprodukter, trä eller trävaror från Storbritannien måste följa de regler som gäller för länder utanför EU.

Vänd dig till Livsmedelsverket, Jordbruksverket och EU-kommissionen för mer information.

Import från Storbritannien

Köper ditt företag animaliska och ekologiska livsmedel från Storbritannien?

Livsmedelsverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag, djur eller djurprodukter, avelsmaterial, foder, växtprodukter, potatis, hö och halm från Storbritannien?

Det kan krävas hälsointyg underskrivna av veterinär eller sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. För en del produkter med animaliskt innehåll är det krav på att det kommer från en godkänd anläggning som ligger på EU:s lista. I vissa fall kan det vara krav på införseltillstånd från Jordbruksverket. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, t.ex. potatis, hö och halm. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.  

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag utsäde (fröer, utsädespotatis eller annat växtförökningsmaterial) från Storbritannien?

Enligt EU:s regler måste utsäde vara producerat inom unionen för att få saluföras här. Sorten måste också finnas på EU:s eller en nationell sortlista vilket flera sorter från den brittiska sortlistan inte gör. Jordbruksverket arbetar för att lösa detta men  vet inte hur lång tid det tar. Utsäde kan också kräva sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, t.ex. utsädespotatis. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag växter från Storbritannien?

Villkoren för handel med  Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, t.ex. potatis och citrusväxter. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag trä och träprodukter från Storbritannien?

Villkoren för handel med  Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för import av vissa trä och träprodukter därifrån efter brexit. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Använder ditt företag träpallar eller annat träemballage för transport av varor från Storbritannien?

Om Storbritannien räknas som tredjeland efter brexit så kommer det att krävas att träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15.

Jordbruksverkets webbplats

Export till Storbritannien

Säljer ditt företag livsmedel till Storbritannien?

För export av många livsmedel till länder utanför EU, framförallt animaliska, krävs att Sverige som land är godkänt av importlandet för export dit. Ibland krävs även att den exporterande anläggningen är godkänd för export. Det är Livsmedelverket som arbetar med detta och öppnar marknader för export av svenska livsmedel. Villkoren för livsmedelshandel med Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas godkännanden och särskilda hälsointyg för export dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll vid ett avtalslöst brexit.

Livsmedelsverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Säljer ditt företag foder, avelsmaterial eller växtprodukter såsom potatis eller utsäde till Storbritannien? 

För export av vissa jordbruksprodukter till länder utanför EU, framförallt animaliska, krävs att Sverige som land är godkänt av importlandet för export dit. Ibland krävs även att den exporterande anläggningen är godkänd för export och det kan krävas hälsointyg underskrivna av veterinär eller sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Det är Jordbruksverket som arbetar med detta och öppnar marknader för export av svenska jordbruksprodukter. Villkoren för handel med jordbruksprodukter med Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas godkännanden och särskilda intyg för export dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll vid ett avtalslöst brexit.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Säljer ditt företag trä och träprodukter till Storbritannien?

Villkoren för handel med Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för export av vissa trä och träprodukter dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll vid ett avtalslöst brexit.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Använder ditt företag träpallar eller annat träemballage för transport av varor till Storbritannien?

Villkoren för träemballage i handel med Storbritannien är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas att träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15 efter brexit.

Jordbruksverkets webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies