Avtalsutkastet för brexit – vad händer nu?

Brittiska regeringen har sagt ja till avtalsförslaget för brexit. Nu ska först EU och sedan det brittiska parlamentet ta ställning. Kommerskollegiums brexitsamordnare Erik Dahlberg reder ut vad som gäller.

–  Avtalsförslaget reglerar vad som gäller efter det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019.

Vad händer nu?

–  EU kommer att hålla ett extra toppmöte den 25 november för att godkänna avtalet och därefter ska det brittiska parlamentet behandla och rösta om avtalsförslaget.

Vad gäller om avtalet antas och hur påverkar det EU-medborgare och företag?

–  Direkt efter EU-utträdet blir det en övergångsperiod fram till sista december 2020. Under den tiden kommer Storbritannien och Nordirland fortfarande vara en del av EU:s inre marknad och EU:s tullområde. Företag och personer som jobbar i eller på annat sätt har kontakter med Storbritannien har samma rättigheter under övergångsperioden som idag, till exempel rätten till fri rörlighet.       

– Storbritannien kommer dessutom att fortsätta att betala sin del till EU:s budget men förlorar sin rösträtt i EU efter den 29 mars 2019 och får inte längre delta i EU:s förhandlingar.

– Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien arbeta med att förhandla fram ett avtal om vad som ska gälla efter den sista december 2020.

Vad händer efter den sista december 2020 om Storbritannien och EU inte kommit överens om ett nytt avtal för framtiden?

–  Då finns två alternativ. Det ena är att EU och Storbritannien tillsammans kommer överens om att förlänga övergångsperioden. Det finns ingen tidsgräns för hur lång den förlängningen kan vara.

–  Det andra alternativet är att EU och Storbritannien skapar ett gemensamt tullområde medan Nordirland blir en del av tullområdet och ett antal andra EU-regler, för att undvika behovet av en så kallad hård gräns på den irländska ön. Om det blir det andra alternativet kommer det att gälla till dess att EU och Storbritannien har kommit överens om ett nytt avtal.

Frågor och svar för brittiska och EU-medborgare i och med Storbritanniens utträde ur EU (EU-kommissionen, pdf)

Här finns utkastet till avtalet för Storbritanniens utträde ur EU

Brexit

Allt om brexit

Så påverkas handeln Sverige–Storbritannien av brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies