Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Varför handlar vi med omvärlden?

Nu finns en uppdaterad version av skriften Varför handlar vi med omvärlden? Den beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

Till skriften finns även en lärarhandledning med ett antal övningsuppgifter att använda i undervisningen, Varför handlar vi med omvärlden – övningar med lärarhandledning

Vill du och din klass boka ett studiebesök och prata internationell handel? Läs mer här!

 • Titel: Varför handlar vi med omvärlden?
 • Utgiven: 2017, tionde tryckningen
 • Språk: Svenska
 • Format: Tryckt och PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 32
 • ISBN: 978-91-88201-27-0

Relaterade publikationer

 • Juli 2014 | Undervisningsmaterial

  Skolpaket - lärartext

  Lärartexten är ett stöd till Skolpaket - bilder som ger en introduktion till varför vi handlar med omvärlden samt ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 • Juli 2014 | Undervisningsmaterial

  Skolpaket - bilder

  Bilder för användning i undervisning på gymnasienivå. Till bilderna hör Skolpaket - lärartext. Bilderna ger en introduktion till varför vi handlar, ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 • Februari 2013 | Undervisningsmaterial

  Lärarhandledning: Varför handlar vi med omvärlden?

  Den här lärarhandledningen har tagits fram i samråd med lärare som använder Kommerskollegiums material "Varför handlar vi med omvärlden?" i sin undervisning, framför allt på gymnasienivå.

  I handledningen finns ett antal övningsuppgifter att använda i undervisningen, tillsammans med förslag till upplägg av diskussioner. Till många av frågorna finns ett facit och ett antal länkar med ytterligare information.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies