Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Varför handlar vi med omvärlden?

Nu finns en uppdaterad version av skriften Varför handlar vi med omvärlden? Den beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

Vill du och din klass boka ett studiebesök och prata internationell handel? Läs mer här!

  • Titel: Varför handlar vi med omvärlden?
  • Utgiven: 2017, tionde tryckningen
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 32
  • ISBN: 978-91-88201-27-0
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies