Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Undervisningsmaterial

Här hittar du som är lärare presentationer och annat undervisningsmaterial som pedagogiserar handelsfrågor. En del av materialet, som exempelvis lärarhandledningen, finns endast i digitalt format. Annat material kan du ladda ner eller beställa kostnadsfritt i klassuppsättningar. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

 1. Varför handlar vi med omvärlden?

  Nu finns en uppdaterad version av skriften Varför handlar vi med omvärlden? Den beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

 2. Juli 2014 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Skolpaket - lärartext

  Lärartexten är ett stöd till Skolpaket - bilder som ger en introduktion till varför vi handlar med omvärlden samt ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 3. Juli 2014 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Skolpaket - bilder

  Bilder för användning i undervisning på gymnasienivå. Till bilderna hör Skolpaket - lärartext. Bilderna ger en introduktion till varför vi handlar, ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 4. Mars 2013 | Undervisningsmaterial | Svenska

  WTO - Basfakta och knäckfrågor

  Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

 5. Februari 2013 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Lärarhandledning: Varför handlar vi med omvärlden?

  Den här lärarhandledningen har tagits fram i samråd med lärare som använder Kommerskollegiums material "Varför handlar vi med omvärlden?" i sin undervisning, framför allt på gymnasienivå.

  I handledningen finns ett antal övningsuppgifter att använda i undervisningen, tillsammans med förslag till upplägg av diskussioner. Till många av frågorna finns ett facit och ett antal länkar med ytterligare information.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies