Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Undervisningsmaterial

Här hittar du som är lärare presentationer och annat undervisningsmaterial som pedagogiserar handelsfrågor. En del av materialet, som exempelvis lärarhandledningen, finns endast i digitalt format. Annat material kan du ladda ner eller beställa kostnadsfritt i klassuppsättningar. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

  1. Varför handlar vi med omvärlden?

    Nu finns en uppdaterad version av skriften Varför handlar vi med omvärlden? Den beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla. Materialet är i första hand anpassat för gymnasieskolan.

  2. Mars 2013 | Undervisningsmaterial | Svenska

    WTO - Basfakta och knäckfrågor

    Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies