Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Who Uses the EU’s Free Trade Agreements?

A transaction-level analysis of the EU–South Korea Free Trade Agreement

Denna rapport analyserar i vilken utsträckning svenska företag använder EU:s frihandelsavtal med Sydkorea. Fokus ligger på användningen av förmånstullar för import, det vill säga de lägre tullar eller nolltullar som företagen kan dra nytta av om de uppfyller ursprungsreglerna i frihandelsavtalet. 

Rapporten är baserad på importtransaktioner från svenska importörer under november månad 2016. Rapporten fokuserar på frågorna:

 • Hur viktigt är frihandelsavtalet i förhållande till den totala importen?
 • Hur ser användningen av frihandelsavtalet ut mellan olika företag och produkter?
 • Hur påverkar olika tullförfaranden användningen av frihandelsavtalet?
 • Hur avgörande är importtransaktionernas storlek för användningen av frihandelsavtalet?
 • Titel: Who Uses the EU’s Free Trade Agreements?A transaction-level analysis of the EU–South Korea Free Trade Agreement
 • Utgiven: 2019
 • Språk: English
 • Format: pdf och tryck
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 69
 • ISBN: 978-91-88201-60-7
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies