Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

The Fourth Industrial Revolution

Changing trade as we know it

I den här rapporten beskriver Kommerskollegium framväxten av den Fjärde industrirevolutionen (4IR). Vi identifierar nya produktionstrender och diskuterar hur de kommer att påverka den internationella handeln.

Handeln, som vi känner den, håller på att ändras. Det är en följd av att världen är på väg in i en era av mycket snabb teknologisk utveckling kallad den Fjärde industrirevolutionen (Fourth Industrial Revolution). 4IR är sammanfogningen av framväxande, främst digitala, teknologier. Denna sammanfogning driver förändringen av produktion och handel som redan påbörjats och som kommer att tillta under de kommande åren.

Företagen kommer göra affärer på nya sätt baserade på de möjligheter som dessa digitala teknologier medför. 4IR kommer att påverka i princip all industri i alla länder. Den kommer att påverka hela värdekedjan i varuproduktionen – från start till slut. 4IR kommer att påverka hur och vad företag producerar.

I den här rapporten identifierar vi nya produktionstrender och diskuterar hur de kommer att påverka den internationella handeln.

  • Titel: The Fourth Industrial RevolutionChanging trade as we know it
  • Utgiven: 2019
  • Språk: English
  • Format: pdf och tryckt
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 36
  • ISBN: 978-91-88201-55-3
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies