Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

TSD Handbook

Implementation of the chapter on trade and sustainable development in the Trade Agreement between EU and Ecuador

Recent trade agreements (TAs) negotiated by the EU systematically include provisions on trade and sustainable development (TSD) in the form of a separate chapter. 

The main objective of this handbook is to facilitate the implementation of the chapter on trade and sustainable development of the TA between the EU and its Member States and Ecuador.

The handbook provides step-by-step guidelines for implementation and provides some examples and best practices developed by the EU and its trade partners in the framework of previously implemented TAs.

This handbook is part of the EU’s efforts to improve the implementation of the TSD chapters in EU trade agreements, as set out in the European Commission’s 15-point action plan for TSD implementation.

This handbook is also available in Spanish: Manual de implementación del Título de Comercio yDesarrollo Sostenible (CDS) del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador

  • Titel: TSD HandbookImplementation of the chapter on trade and sustainable development in the Trade Agreement between EU and Ecuador
  • Utgiven: 2019
  • Språk: English
  • Format: PDF och tryck
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 30
  • ISBN: 978-91-88201-49-2
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies