Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Solvit Sverige 2018

Den årliga sammanställningen

Solvit hjälper personer och företag att komma tillrätta med hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. Solvit finns representerat med ett center i varje EU-land samt Norge, Liechtenstein och Island. 

Den här årsrapporten beskriver några av ärendena som Solvit Sverige, vid Kommerskollegium, arbetade med under 2018.

  • Titel: Solvit 2018Den årliga sammanställningen
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 9
  • ISBN: 978-91-88201-45-4
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies