Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Möjlighet till tullbesparing för ditt företag

Tullbefrielser och tullkvoter

Den här publikationen handlar om:
- Vilka besparingar svenska företag gör genom att använda sig av tullbefrielser och tullkvoter vid import av insatsvaror till Sverige.
- Hur stor möjlighet det är att en ansökan går igenom.
- Hur det går till att ansöka om nya och befintliga tullbefrielser och tullkvoter.

Svenska företag betalade 6,6 miljarder kronor i tull vid import till Sverige år 2018. Detta trots att många varor redan omfattas av tullfrihet genom EU:s olika handelsöverenskommelser. Tack vare EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter kunde dock flera svenska företag göra tullbesparingar vid import av insatsvaror till industrin.

  • Titel: Möjlighet till tullbesparing för ditt företagTullbefrielser och tullkvoter
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF och tryck
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 24
  • ISBN: 978-91-88201-54-6
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies