Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Effekter av tilläggstullar på import till USA av motorfordon och fordonskomponenter

Den här rapporten analyserar de potentiella ekonomiska effekterna som skulle drabba Sverige, Tyskland, Övriga EU, USA och Japan om USA skulle införa extratullar på import av motorfordon från EU och Japan. Analysen är gjord genom simulering i modelleringsverktyget Metro.

Huvudslutsatserna är att fordonsexporten från de berörda länderna till USA skulle vara betydligt lägre med tilläggstullar på 25 procentenheter, utöver redan befintliga amerikanska importtullar. Sveriges export av motorfordon och fordonskomponenter till USA skulle vara 36 procent lägre med tilläggstullarna. Även fordonsexporten från Tyskland, övriga EU och Japan skulle vara betydligt lägre, mellan 34 och 36 procent.

  • Titel: Effekter av tilläggstullar på import till USA av motorfordon och fordonskomponenter
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 17
  • ISBN: 978-91-88201-56-0
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies