Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Årsrapport 2018

Anmälningar av tekniska föreskrifter enligt direktiv (EU) 2015/1535

Nationella tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster kan orsaka hinder för den fria rörligheten. Därför ska EU-länderna anmäla utkast till tekniska föreskrifter innan de antas. Detta europeiska remissförfarande gör det möjligt för medlemsländer och EU-kommissionen att yttra sig över föreskrifter och förmå anmälande länder att inte skapa omotiverade handelshinder. Under 2018 anmälde EU-länderna 2 713 förslag till EU-kommissionen. 

  • Titel: Årsrapport 2018: Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder Anmälningar av tekniska föreskrifter enligt direktiv (EU) 2015/1535
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 26
  • ISBN: 978-91-88201-46-1
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies