Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Årsrapport 2018

- anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet

Inom EU ska medlemsländerna anmäla nya eller ändrade krav i sin reglering av tjänster i ett gemensamt webbaserat system. Syftet är att kommissionen och övriga medlemsländer ska kunna ge synpunkter på kraven och därmed hindra uppkomsten av omotiverade handelshinder.

Majoriteten av medlemsländerna gjorde dock få eller inga anmälningar under 2018. Kommerskollegium drar därför slutsatsen att många krav inte anmäls. Det riskerar att leda till nya hinder för tjänstehandeln. EU:s lagförslag om en förbättrad anmälningsprocedur inom EU bör därför antas.

  • Titel: Årsrapport 2018- anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 16
  • ISBN: 978-91-88201-47-8
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies