Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2019

Samlingssida för 2019 års rapporter.

  1. Sverige i EU

    Handel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet

    I denna utredning redovisar och kommenterar Kommerskollegium en stor mängd statistik över utrikeshandel, direktinvesteringar, personrörlighet,tillväxt och produktivitet för att belysa hur den svenska ekonomin har utvecklats under de senaste decennierna, med ett särskilt fokus påutvecklingen efter färdigställandet av EU:s inremarknad och Sveriges EU-medlemskap.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies