Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2019

Samlingssida för 2019 års rapporter.

 1. Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp

  En analys av de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt

  Den här rapporten handlar om gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp (border carbon adjustments, BCA). De går ut på att importerade varor beläggs med samma kostnad för koldioxidutsläpp som inhemska varor. 

 2. November 2019 | Rapporter | English

  Who Uses the EU’s Free Trade Agreements?

  A transaction-level analysis of the EU–South Korea Free Trade Agreement

  Denna rapport analyserar i vilken utsträckning svenska företag använder EU:s frihandelsavtal med Sydkorea. Fokus ligger på användningen av förmånstullar för import, det vill säga de lägre tullar eller nolltullar som företagen kan dra nytta av om de uppfyller ursprungsreglerna i frihandelsavtalet. 

 3. November 2019 | Rapporter | Svenska

  Effekter på Sveriges varuhandel av EU:s frihandelsavtal

  I rapporten The trade effects of EU regional trade agreements – evidence and strategic choices analyseras effekter på varuhandeln av EU:s regionala handelsavtal. I rapporten analyseras dock inte effekterna för Sverige specifikt. Denna pm kompletterar därför rapportens analys med en särskild genomgång av handelseffekterna för Sverige. Vi upprepar här inte rapportens redovisning av metod, data och litteratur, utan fokuserar på de kvantitativa resultaten för Sverige.

 4. November 2019 | Rapporter | Svenska

  Effekter av tilläggstullar på import till USA av motorfordon och fordonskomponenter

  Den här rapporten analyserar de potentiella ekonomiska effekterna som skulle drabba Sverige, Tyskland, Övriga EU, USA och Japan om USA skulle införa extratullar på import av motorfordon från EU och Japan. Analysen är gjord genom simulering i modelleringsverktyget Metro.

 5. Oktober 2019 | Rapporter | English

  The Fourth Industrial Revolution

  Changing trade as we know it

  I den här rapporten beskriver Kommerskollegium framväxten av den Fjärde industrirevolutionen (4IR). Vi identifierar nya produktionstrender och diskuterar hur de kommer att påverka den internationella handeln.

 6. September 2019 | Rapporter | Svenska

  Möjlighet till tullbesparing för ditt företag

  Tullbefrielser och tullkvoter

  Den här publikationen handlar om:
  - Vilka besparingar svenska företag gör genom att använda sig av tullbefrielser och tullkvoter vid import av insatsvaror till Sverige.
  - Hur stor möjlighet det är att en ansökan går igenom.
  - Hur det går till att ansöka om nya och befintliga tullbefrielser och tullkvoter.

 7. Augusti 2019 | Rapporter | Svenska

  Manual de implementación del Título de Comercio y Desarrollo Sostenible (CDS) del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador

  Los recientes acuerdos comerciales (AC) negociados por la Unión Europea han incluido sistemáticamente disposiciones en el ámbito del comercio y el desarrollo sostenible (CDS).

  El objetivo principal del presente manual es facilitar la implementación del Título de Comercio y Desarrollo Sostenible del AC entre la Unión Europea y sus Estados Miembros y Ecuador.

  Este manual brinda pautas para su implementación paso a paso y ofrece algunos ejemplos y buenas prácticas desarrollados por la Unión Europea y sus socios comerciales en el marco de los AC previamente establecidos.

  Este manual forma parte de los esfuerzos de la UE para mejorar la implementación de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales de la UE, tal como se establece en el plan de acción de 15 puntos de la Comisión Europea para la implementación de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible.

  This handbook is also available in English: TSD Handbook

 8. Augusti 2019 | Rapporter | English

  TSD Handbook

  Implementation of the chapter on trade and sustainable development in the Trade Agreement between EU and Ecuador

  Recent trade agreements (TAs) negotiated by the EU systematically include provisions on trade and sustainable development (TSD) in the form of a separate chapter. 

  The main objective of this handbook is to facilitate the implementation of the chapter on trade and sustainable development of the TA between the EU and its Member States and Ecuador.

  The handbook provides step-by-step guidelines for implementation and provides some examples and best practices developed by the EU and its trade partners in the framework of previously implemented TAs.

  This handbook is part of the EU’s efforts to improve the implementation of the TSD chapters in EU trade agreements, as set out in the European Commission’s 15-point action plan for TSD implementation.

  This handbook is also available in Spanish: Manual de implementación del Título de Comercio yDesarrollo Sostenible (CDS) del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador

 9. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  Handelsrelationen mellan USA, Kanada och Mexiko - en jämförande analys mellan USMCA och Nafta, CPTPP respektive EU:s frihandelsavtal

  En jämförande analys mellan USMCA och Nafta, CPTPP respektive EU:s frihandelsavtal

  I utredningen analyseras innehållet i USMCA, frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. Avtalet jämförs också med med det befintliga avtalet Nafta, avtalet Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) och några av EU:s mest moderna frihandelsavtal.

 10. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  One-size-fits-all?

  Immaterialrättsregler i frihandelsavtal

  Immaterialrätten är viktig för konkurrenskraft, internationell handel och tillväxt. Kommerskollegium visar i den här rapporten hur kopplingarna ser ut och resonerar om hur EU:s frihandelsavtal kan balansera immaterialrättsskyddet så att det blir bra för både EU-länder och utvecklingsländer.

 11. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2018 - Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030

  Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030

  Rapporten beskriver hur olika delar av myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030 och de globala målen. Rapporten täcker flera olika verksamhetsområden, och vi visar på bidrag till hållbarhetsmålen i exempelvis utredningar och analys, samarbete med andra myndigheter, vårt utvecklingssamarbete och arbetet med inre marknaden.

  En sammanställning av våra aktiviteter kopplade till målen finns i tabellen på sidan 36.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies