Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

The Cyber Effect

The implications of IT security regulation on international trade

Utredningen redogör för konceptet IT-säkerhet och beskriver hur IT-säkerhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan regleras. Den belyser vidare vilken inverkan denna reglering har på produkternas marknadstillträde och internationell handel.

I utredningen diskuteras om en ökad harmonisering av regler för IT-säkerhet i IKT är möjlig, särskilt då det är uppenbart att befintliga regleringsstrategier präglas av nationella särintressen snarare än försök till samordning och internationella åtaganden.Reglering av IT-säkerhet i IKT är ett komplext område som inte följer samma struktur och logik som varureglering generellt. Politiska beslut avseende IT-säkerhetsreglering har en betydande bäring, inte bara på säkerhet, utan även på internationell handel.

Utredningen har en sammanfattning på svenska.

  • Titel: The Cyber EffectThe implications of IT security regulation on international trade
  • Utgiven: 2018
  • Språk: English
  • Format: PDF och tryck
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 73
  • ISBN: 978-91-88201-38-6
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies