Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Solvit Sverige 2017

Ett urval intressanta ärenden under året

Varje år gör Solvit Sverige en sammanställning av ett antal ärenden som inkommit under föregående år i syfte att beskriva verksamheten. Detta presenteras i en årsrapport där även antal inkomna ärenden och andel lösta ärenden redovisas.

  • Titel: Solvit Sverige 2017Ett urval intressanta ärenden under året
  • Utgiven: 2018
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF och tryck
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 12
  • ISBN: 978-91-88201-37-9
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies