Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Finansiella tjänster och brexit

I den här utredningen, som kompletterar Kommerskollegiums tidigare utredning och analyser av brexit, står de finansiella tjänsterna i centrum. Syftet med utredningen är att identifiera hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit.

Vår slutsats är att ingen befintlig modell är fullt ut tillfredsställande (det är omöjligt att ersätta samtliga av EU-medlemskapets fördelar), men några av de avtal som EU förhandlat öppnar för vissa möjligheter som kan tjäna som grund i förhandlingarna.

Se en sammanfattning på engelska här

  • Titel: Finansiella tjänster och brexit
  • Utgiven: 2018
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 49
  • ISBN: 978-91-88201-41-6
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies