Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Omförhandling av North American Free Trade Agreement (Nafta) och svenska företag i Mexiko

Kommerskollegium har med anledning av att Nafta omförhandlas gjort en kartläggning av avtalets innehåll, de frågor som kan komma att behandlas under förhandlingarna, samt hur svenska företag med produktion i Mexiko och som handlar med USA kan komma att påverkas av omförhandlingen. 

  • Titel: Omförhandling av North American Free Trade Agreement (Nafta) och svenska företag i Mexiko
  • Utgiven: 2017
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 37
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies