Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

New Trade Facilitation obligations in the SPS area

I den här rapporten analyserar Kommerskollegium vad WTO:s nya avtal om handelsprocedurer innebär på SPS-området för de myndigheter som arbetar med skyddet av människors, djur och växters liv och hälsa.

  • Titel: New Trade Facilitation obligations in the SPS area
  • Utgiven: 2017
  • Språk: English
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 31
  • ISBN: 978-91-88201-29-4
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies