Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Årsrapport 2016

Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder – Anmälningsproceduren enligt direktiv (EU) 2015/1535

Nationella tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster orsakar inte sällan hinder mot den fria rörligheten för varor och tjänster. EU har försökt motverka detta genom att inrätta ett europeiskt remissförfarande genom anmälningsdirektivet.

Kommerskollegium har ett uppdrag i sin instruktion att varje år analysera det gångna årets svenska och utländska anmälningar enligt anmälningsdirektivet. Under det gångna året har kollegiet identifierat ett antal trender inom anmälningsproceduren. De tydligaste trenderna som kollegiet redovisar i rapporten är förslag som syftar till att främja konsumtion av inhemska varor samt digitalisering av den inre marknaden.

  • Titel: Årsrapport 2016Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder – Anmälningsproceduren enligt direktiv (EU) 2015/1535
  • Utgiven: 2017
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 32
  • ISBN: 978-91-88201-25-6
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies