Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel

– inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Storbritannien är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för tjänster och den fjärde viktigaste marknaden för varor. Om Storbritannien beslutar att lämna EU kommer förhandlingarna om regelverket för handeln avgöra villkoren för den framtida svensk-brittiska handeln. I en ny utredning analyserar Kommerskollegium Sveriges handel med Storbritannien.

  • Titel: Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel– inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap
  • Utgiven: 2016
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 27
  • ISBN: 978-91-88201-15-7
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies