Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Mest gynnad nationsbehandling i investeringsskyddsavtal

Trojansk häst eller garant för enhetliga avtal

Kommerskollegium har analyserat hur artikeln ”mest gynnad nationsbehandling” (MGN) har tolkats av skiljenämnder samt hur artikeln är formulerad i Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal. Utredningen visar att det råder delade meningar om och i vilken utsträckning en MGN-artikel tillåter import av så väl materiella som processuella artiklar ur andra investeringsskyddsavtal.

  • Titel: Mest gynnad nationsbehandling i investeringsskyddsavtalTrojansk häst eller garant för enhetliga avtal
  • Utgiven: 2016
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 43
  • ISBN: 978-91-88201-19-5
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies