Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Implementation and enforcement of sustainable development provisions in free trade agreements – options for improvement

Contemporary FTAs increasingly include provisions pertaining tosustainable development. Although these provisions vary in form andscope, a growing number of FTAs contain substantive sustainabilitycommitments, which gives rise to questions about their effectiveimplementation and enforcement. Addressing these questions is the mainobjective of this paper.

  • Titel: Implementation and enforcement of sustainable development provisions in free trade agreements – options for improvement
  • Utgiven: 2016
  • Språk: English
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 30
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies